Hà Nội: Phản biện Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Hà Nội: Phản biện Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay

Phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội dự thảo chính sách thu hút giáo viên trên địa bàn tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội dự thảo chính sách thu hút giáo viên trên địa bàn tỉnh

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

An Giang: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội

An Giang: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới

Tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới

Cao Bằng: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân

Cao Bằng: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội