Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật

Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Khê với công tác giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Khê với công tác giám sát, phản biện xã hội

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MTTQ Việt Nam phản biện Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

MTTQ Việt Nam phản biện Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La

Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp

Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp

Thái Nguyên: Phản biện xã hội một số dự thảo đề án

Thái Nguyên: Phản biện xã hội một số dự thảo đề án

Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Cần quy định rõ vai trò của MTTQ các cấp trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Cần quy định rõ vai trò của MTTQ các cấp trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

MTTQ huyện Đắk R'lấp chú trọng giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Đắk R'lấp chú trọng giám sát, phản biện xã hội

Quảng Nam: Phản biện xã hội đối với Đề án thiết kế cảnh quan hai bên đường Võ Chí Công

Quảng Nam: Phản biện xã hội đối với Đề án thiết kế cảnh quan hai bên đường Võ Chí Công

Ninh Thuận: Tọa đàm công tác giám sát và phản biện xã hội

Ninh Thuận: Tọa đàm công tác giám sát và phản biện xã hội