Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Chiều 28/2, ông Trần Văn Hiện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cùng chủ trì buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Mai Hữu Chinh đại diện hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Nội dung phối hợp trong nhiều hoạt động: Tuyên truyền, tôn vinh trí thức; năm bắt tình hình, tập hợp ý kiến nhân dân; thực hiện các hoạt động giám sát, tư vấn, phản biện xã hội và giám định xã hội.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân qua các diễn đàn, tọa đàm theo chủ đề phù hợp… Qua đó, ghi nhận kiến nghị, trao đổi, góp ý việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề quan tâm khác để phát triển xã hội ngày một tốt hơn.

Yêu cầu đặt ra của Chương trình phối hợp là tạo sự đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ưu thế của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác; đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của hai đơn vị trong công tác giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của tổ chức, hội viên.

“Việc tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị là tạo sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều mặt công tác với mục đích là giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Vì vậy, hằng năm hai đơn vị cần có đánh giá chung về hoạt động phối hợp để rút ra kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch phối hợp thời gian tới một cách căn cơ, tạo đồng thuận xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện lưu ý./.

Theo Báo Cà Mau