Bắc Bình (Bình Thuận): Chú trọng giám sát và phản biện xã hội

Bắc Bình (Bình Thuận): Chú trọng giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024

Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Hoàn thiện Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Hoàn thiện Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Hà Nội: Phản biện xã hội về mức hỗ trợ thiết chế văn hóa cơ sở

Hà Nội: Phản biện xã hội về mức hỗ trợ thiết chế văn hóa cơ sở

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Hà Nội: Phản biện Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Hà Nội: Phản biện Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay

Phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội dự thảo chính sách thu hút giáo viên trên địa bàn tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội dự thảo chính sách thu hút giáo viên trên địa bàn tỉnh

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

An Giang: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội

An Giang: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội