UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

Những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La

Thái Nguyên: Phản biện xã hội một số dự thảo đề án

Thái Nguyên: Phản biện xã hội một số dự thảo đề án

MTTQ huyện Đắk R'lấp chú trọng giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Đắk R'lấp chú trọng giám sát, phản biện xã hội

Quảng Nam: Phản biện xã hội đối với Đề án thiết kế cảnh quan hai bên đường Võ Chí Công

Quảng Nam: Phản biện xã hội đối với Đề án thiết kế cảnh quan hai bên đường Võ Chí Công

Ninh Thuận: Tọa đàm công tác giám sát và phản biện xã hội

Ninh Thuận: Tọa đàm công tác giám sát và phản biện xã hội

Bình Thuận: Giám sát và phản biện xã hội, những tồn tại cần thay đổi

Bình Thuận: Giám sát và phản biện xã hội, những tồn tại cần thay đổi

Tối ưu hóa hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo chủ trương Đại hội XIII của Đảng

Tối ưu hóa hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo chủ trương Đại hội XIII của Đảng

Đà Nẵng: Khẳng định vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Đà Nẵng: Khẳng định vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Hà Nội: Phản biện xã hội về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Hà Nội: Phản biện xã hội về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Phản biện Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia

Phản biện Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050