Từng bước quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

Từng bước quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của tỉnh

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của tỉnh

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

Bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai 2013: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra

Bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai 2013: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Lào Cai: Hội nghị phản biện xã hội đối với việc thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực của tỉnh

Lào Cai: Hội nghị phản biện xã hội đối với việc thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực của tỉnh

Điện Biên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội