Đeo bám đến cùng những kiến nghị giám sát

Đeo bám đến cùng những kiến nghị giám sát

Điều chỉnh luật để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn

Điều chỉnh luật để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể

MTTQ tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể

Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể các cấp tỉnh Điện Biên

Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể các cấp tỉnh Điện Biên

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trấn Yên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trấn Yên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp  tỉnh Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội

MTTQ huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

MTTQ huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Nâng 'chất' hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Nâng 'chất' hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Hưng Yên: Phát huy vai trò MTTQ trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Hưng Yên: Phát huy vai trò MTTQ trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn: Phản biện xã hội về dự thảo đề án quản lý công trình thủy lợi

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn: Phản biện xã hội về dự thảo đề án quản lý công trình thủy lợi

MTTQ huyện Tủa Chùa đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Tủa Chùa đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội