Hà Nội: Phản biện xã hội về mức hỗ trợ thiết chế văn hóa cơ sở

(Mặt trận) - Sáng nay, 12/3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (MTTQ TP) Nguyễn Lan Hương đã chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hoá, thể thao (VHTT) cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2023-2025.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị 

Tại hội nghị, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng đại diện cơ quan soạn thảo Nghị quyết cho biết, hiện mức chi hỗ trợ cho các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa các cấp phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, chưa có sự thống nhất đồng bộ trên toàn TP. Việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội “Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT cơ sở phục vụ xây dựng NTM, giai đoạn 2023-2025” nhằm cụ thể hóa quy định của Trung ương theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính và là quy định bắt buộc các cấp ngân sách phải bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của các thiết chế VHTT cơ sở.

Theo đó, Dự thảo Nghị quyết quy định chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các Trung tâm VVHTT cấp xã 200 triệu đồng/thiết chế; nhà văn hóa - khu thể thao thôn là 75 triệu đồng/thiết chế. Chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm VHTT cấp xã là 75 triệu đồng/tủ sách; cấp thôn 50 triệu đồng/tủ sách. Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thiết chế VHTT xã 50 triệu đồng/năm; nhà văn hóa - khu thể thao thôn là 30 triệu đồng/năm. Tổng kinh phí dự kiến năm 2024 là hơn 382 tỷ đồng.

Thảo luận tại Hội nghị phản biện, ông Nguyễn Thành Vĩnh- Thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị, trong công tác kiểm tra, giám sát cần bổ sung rõ trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để nhân dân cùng vào cuộc giám sát. Việc sớm ban hành Nghị quyết của HĐND về nội dung trên là thực sự cần thiết và cần được tiến hành khẩn trương.

Đây không những là yêu cầu trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của TP mà còn là điều kiện quan trọng góp phần trực tiếp việc xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đây cũng là vấn đề có nhiều ý kiến phản ánh từ cơ sở và kiến nghị tại các hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa do UBND, Ủy ban MTTQ TP phối hợp chỉ đạo thực hiện từ các thôn đến xã hàng năm đã được tổng hợp.

Ở góc độ khác, PGS.TS Bùi Thị An - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho rằng, văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững của mọi quốc gia, Việt Nam không loại trừ và Hà Nội cũng nằm trong quy luật đó. Hà Nội hiện có khoảng 340.000 km2, nhưng đô thị chỉ chiếm khoảng 9% diện tích và 45% dân số, còn lại 90% diện tích và 55% dân số là nông thôn. Tại thời điểm này, Việt Nam có sự dịch chuyển chút ít vì đã có huyện được quyết định lên quận. Tuy nhiên, ngay cả khi lên quận thì vẫn còn thôn, xã.

Vì vậy, "rất cần thiết phải xây dựng nền văn hóa Thủ đô mang bản sắc riêng, song muốn có bản sắc thì ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, không thể thiếu hạ tầng để phát triển văn hóa tức các thiết chế văn hóa. Những thiết chế văn hóa này đang hàng ngày, hàng giờ đồng hành với Nhân dân và là một phần không thể thiếu của xã hội, của Thủ đô. Do đó, việc hỗ trợ để “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT cơ sở phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2023-2025” tại Hà Nội là vô cùng cấp bách, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đồng bằng Sông Hồng để đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại"- đại biểu này nhấn mạnh.

Tiến sĩ Phan Đăng Long- Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Hà Nội cũng nêu quan điểm, hiện mức chi hỗ trợ cho các hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT các cấp phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, chưa thống nhất đồng bộ toàn TP. Bởi vậy, hiệu quả hoạt động có sự chênh lệch, phụ thuộc nhiều vào mức chi mỗi địa phương. Việc ban hành Nghị quyết sẽ khắc phục sự thiếu thống nhất đồng bộ này. Trên cơ sở quan trọng đó, dự thảo Nghị quyết sẽ tạo điều kiện quan trọng cho hệ thống các thiết chế được phát huy hiệu quả hơn.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong xu thế nông thôn Hà Nội đang quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, Luật Thủ đô đang được sửa đổi, cơ quan tham mưu soạn thảo Nghị quyết của TP cần nghiên cứu đến điều khoản chuyển tiếp đối với những đơn vị thay đổi mô hình đô thị. Đặc biệt, về 19 tiêu chí NTM, NTM nâng cao đều liên quan lĩnh vực văn hóa và đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân với mong muốn được đầu tư, khai thác, quan tâm nhiều hơn... Vì vậy, bên cạnh các chính sách về phát triển văn hóa thì Nghị quyết này thể hiện rõ sự quan tâm của TP về lĩnh vực văn hóa.

“Mặt trận sẽ tăng cường giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết và đề nghị Sở VHTT nghiên cứu tiếp các nội dung khác, như tên gọi; rà soát kỹ danh mục văn bản biện dẫn, thống nhất trong bố cục đề cương”- bà Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Đối với các ý kiến của đại biểu về quản lý sau đầu tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị, Sở VH&TT quan tâm thực hiện đúng theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp thu ý kiến phản biện để hoàn thiện hồ sơ và sớm có thông tin trao đổi trở lại để MTTQ Việt Nam TP thông tin tới các nhà khoa học.

"Với sự thống nhất cao của các đại biểu tại hội nghị này, tin rằng Nghị quyết sẽ nhận được sự đồng thuận của Nhân dân khi ban hành"- bà Nguyễn Lan Hương bày tỏ.