MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội

Cần Thơ: Mặt trận góp ý, phản biện dự thảo nghị quyết của HÐND và quyết định của UBND thành phố

Cần Thơ: Mặt trận góp ý, phản biện dự thảo nghị quyết của HÐND và quyết định của UBND thành phố

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa: Triển khai Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa: Triển khai Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Đắk Nông: Hội nghị phản biện xã hội về mức thu học phí năm học 2023-2024

Đắk Nông: Hội nghị phản biện xã hội về mức thu học phí năm học 2023-2024

Bắc Kạn: Lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Bắc Kạn: Lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Phản biện Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Phân biệt rõ nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và nhà chung cư buộc phải tháo dỡ

Phản biện Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Phân biệt rõ nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và nhà chung cư buộc phải tháo dỡ

Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Bình Thuận: Chú trọng giám sát và phản biện xã hội ở Tánh Linh

Bình Thuận: Chú trọng giám sát và phản biện xã hội ở Tánh Linh