Hoàn thiện Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

(Mặt trận) - Sáng ngày 12/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội; GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tác phẩm mới: Có một mái đầu tóc bạc

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng