Giám sát, phản biện, phát huy vai trò của nhân dân

Giám sát, phản biện, phát huy vai trò của nhân dân

Đắk Lắk: Hội nghị phản biện về mức thu học phí năm học 2023-2024

Đắk Lắk: Hội nghị phản biện về mức thu học phí năm học 2023-2024

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Cán bộ làm công tác giám sát phải có bản lĩnh chính trị, “dám nói, dám làm”, “nói đúng, làm đúng”

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Cán bộ làm công tác giám sát phải có bản lĩnh chính trị, “dám nói, dám làm”, “nói đúng, làm đúng”

MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong các khâu quản lý nhà nước về đất đai

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong các khâu quản lý nhà nước về đất đai

Hà Giang: Phản biện xã hội đối với 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Hà Giang: Phản biện xã hội đối với 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện lần hai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện lần hai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phản biện dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Điện Biên: Phản biện dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Phú Yên: Hội nghị phản biện đối với dự thảo hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn

Phú Yên: Hội nghị phản biện đối với dự thảo hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030