Yên Bái: Nắm chắc tình hình nhân dân để giám sát, phản biện hiệu quả

(Mặt trận) -Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực cả về lượng và chất. Từ việc nắm chắc tình hình nhân dân, hàng loạt vấn đề dư luận xã hội quan tâm đã được đề nghị giải quyết dứt điểm, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân.

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 Cử tri huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Mai Hiên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ tỉnh Yên Bái đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng việc nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội. Thông qua kênh tiếp xúc cử tri, qua phản ánh của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư và trực tiếp xuống tận địa bàn dân cư để tiếp cận và nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong công tác nắm tình hình nhân dân.

Theo ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Yên Bái, thời gian qua Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh và Fanpage MTTQ các cấp. Đến nay tại 9 huyện, thị, thành phố, 173 xã, phường, thị trấn và 1.358 Ban Công tác Mặt trận có trang Fanpage đã tạo thành hệ thống thông tin kịp thời, chính xác, tiếp cận rộng rãi, nhanh chóng đến mọi thành phần, tầng lớp nhân dân.

Từ việc kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, hàng loạt vấn đề được dư luận xã hội quan tâm đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái giám sát và tổng hợp kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời. Trong năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 279 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Điển hình như việc giải quyết đền bù của các hộ dân tại các thôn Giàng La Pán, Tà Ghênh, Mù Thấp và Mù Cao thuộc xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu; việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án, công trình do Sở Giao thông vận tải tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải; việc minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân và hộ gia đình cũng đã được MTTQ tỉnh vào cuộc giám sát. Đến nay, phần lớn các vấn đề mà nhân dân và dư luận xã hội quan tâm đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị giải quyết dứt điểm, đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến về lượng và chất. MTTQ các cấp đã tích cực chủ động tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong năm 2023 MTTQ tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội đối với 2 dự thảo văn bản, gồm: Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái ban hành “Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Qua các hội nghị phản biện đã góp phần nâng cao chất lượng các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phùng Quang Huy cho biết, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như: lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

Trong năm 2024, MTTQ tỉnh Yên bái cũng phối hợp các tổ chức đoàn thể của tỉnh tổ chức hiệp thương để lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành gửi dự thảo văn bản để MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tham gia ý kiến phản biện xã hội trước khi trình UBND, HĐND ban hành các văn bản, nghị quyết.

Vũ Mạnh