An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Lạng Sơn: Phản biện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Lạng Sơn: Phản biện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Giám sát, phản biện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Giám sát, phản biện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội

Cần Thơ: Mặt trận góp ý, phản biện dự thảo nghị quyết của HÐND và quyết định của UBND thành phố

Cần Thơ: Mặt trận góp ý, phản biện dự thảo nghị quyết của HÐND và quyết định của UBND thành phố

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa: Triển khai Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa: Triển khai Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Đắk Nông: Hội nghị phản biện xã hội về mức thu học phí năm học 2023-2024

Đắk Nông: Hội nghị phản biện xã hội về mức thu học phí năm học 2023-2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn

Quảng Trị: Phản biện nhiều nội dung của dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quảng Trị: Phản biện nhiều nội dung của dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bắc Kạn: Lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Bắc Kạn: Lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Phản biện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Công bằng, minh bạch trong phát triển nhà ở xã hội

Phản biện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Công bằng, minh bạch trong phát triển nhà ở xã hội

Phản biện Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Phân biệt rõ nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và nhà chung cư buộc phải tháo dỡ

Phản biện Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Phân biệt rõ nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và nhà chung cư buộc phải tháo dỡ

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo về xây dựng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo về xây dựng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát huy vai trò giám sát, phản biện và hòa giải của Mặt trận các cấp

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát huy vai trò giám sát, phản biện và hòa giải của Mặt trận các cấp