Bắc Giang:Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động

Bắc Giang:Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động

Điện Biên: Phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Điện Biên: Phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2022

Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2022

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”

Ninh Thuận: Lễ phát động “Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và phong trào chống rác thải nhựa” năm 2022

Ninh Thuận: Lễ phát động “Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và phong trào chống rác thải nhựa” năm 2022

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022

Lâm Đồng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Lâm Đồng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Văn Phong (Ninh Bình): Phát động phong trào "Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường"

Văn Phong (Ninh Bình): Phát động phong trào "Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường"

Phát động xây dựng mô hình điểm “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội“

Phát động xây dựng mô hình điểm “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội“

MTTQ huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm "Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"

MTTQ huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm "Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022: “Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái“

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022: “Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái“

Hoạt động tình nguyện, nhân đạo là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Hoạt động tình nguyện, nhân đạo là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Hoa Lư (Ninh Bình) phát động xây dựng mô hình điểm vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh

Hoa Lư (Ninh Bình) phát động xây dựng mô hình điểm vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản về văn minh du lịch”

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản về văn minh du lịch”

Phát động thi đua chào mừng ĐH Đoàn các cấp và Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần

Phát động thi đua chào mừng ĐH Đoàn các cấp và Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần