Chủ tịch nước phát động Tháng Nhân đạo 2023

Chủ tịch nước phát động Tháng Nhân đạo 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo quốc gia năm 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo quốc gia năm 2023

Kiên Giang phát động “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Kiên Giang phát động “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ phát động vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ phát động vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

TP Hồ Chí Minh phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh“

TP Hồ Chí Minh phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh“

Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh): Phát động ủng hộ kinh phí xóa 55 nhà ở tạm, nhà ở dột nát năm 2023

Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh): Phát động ủng hộ kinh phí xóa 55 nhà ở tạm, nhà ở dột nát năm 2023

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Lưu Phương

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Lưu Phương

Khánh Hòa:Phát động ủng hộ quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' năm 2023

Khánh Hòa:Phát động ủng hộ quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' năm 2023

Quảng Trị: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Quảng Trị: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Ủy ban MTTQ TPHCM phát động xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ TPHCM phát động xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo

Thông tin báo chí về Đề án vận động và Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Thông tin báo chí về Đề án vận động và Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Yên Lộc

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Yên Lộc

Bình Thuận: Phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Bình Thuận: Phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

An Giang: Phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình “100 chuyến hàng Việt về nông thôn”

An Giang: Phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình “100 chuyến hàng Việt về nông thôn”