Quảng Bình: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Quảng Bình: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Hải Phòng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hải Phòng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo, trẻ em mồ côi

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo, trẻ em mồ côi

Điện Biên: 126 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Điện Biên: 126 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Phú Yên: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Phú Yên: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Lâm Đồng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Lâm Đồng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Thanh Hóa: Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Thanh Hóa: Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

TP Cần Thơ: Phát động các cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo vệ môi trường

TP Cần Thơ: Phát động các cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo vệ môi trường

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình) phát động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2022

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình) phát động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm vận động thực hiện nếp sống văn minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm vận động thực hiện nếp sống văn minh

Thái Bình: Ngày đầu phát động, Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ

Thái Bình: Ngày đầu phát động, Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ

Cần Thơ: Hơn 5,3 tỉ đồng ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” ngay trong ngày đầu phát động

Cần Thơ: Hơn 5,3 tỉ đồng ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” ngay trong ngày đầu phát động

Quảng Ngãi: Phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022

Quảng Ngãi: Phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022

Ninh Thuận: Phát động Cuộc thi ảnh 'Tôi tin dùng hàng Việt'

Ninh Thuận: Phát động Cuộc thi ảnh 'Tôi tin dùng hàng Việt'

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' và an sinh xã hội

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' và an sinh xã hội