Thái Nguyên: Phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Thái Nguyên: Phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Tỉnh Khánh Hoà phát động Phong trào " Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19"

Tỉnh Khánh Hoà phát động Phong trào " Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19"

Quảng Nam: Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hệ thống Mặt trận từ trung ương đến địa phương: Hỗ trợ và phân bổ kịp thời mọi nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch

Hệ thống Mặt trận từ trung ương đến địa phương: Hỗ trợ và phân bổ kịp thời mọi nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch

Bắc Kạn: Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Kạn: Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Khánh Hòa phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Khánh Hòa phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Kạn: Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Kạn: Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Quảng Bình: Phát động toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Bình: Phát động toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Gia Lai, Quảng Ngãi: Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Gia Lai, Quảng Ngãi: Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Các địa phương phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Các địa phương phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bình Định: tổ chức Lễ phát động quyên góp phòng, chống dịch Covid-19

Bình Định: tổ chức Lễ phát động quyên góp phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thủ tướng phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Ngày 27/5: MTTQ Việt Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Ngày 27/5: MTTQ Việt Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19