Thành phố Yên Bái phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”

(Mặt trận) -Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt " do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Yên Bái phát động, sáng 12/3, UBND thành phố Yên Bái phối hợp với khối MTTQ và các đoàn thể thành phố tổ chức Lễ phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” và khánh thành công trình cảnh quan hồ Thiếu nhi.

Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Ủy ban MTTQ huyện Phù Yên tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phụ nữ TP Cà Mau chung tay chống rác thải nhựa

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Yên Bái trao vật dụng phân loại rác cho các mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các xã, phường.

Tới dự có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái; lãnh đạo đại diện các ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Yên Bái cùng đông đảo nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố được các cấp, ngành và toàn dân chung tay thực hiện đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đạt được một số kết quả nhất định: cơ sở hạ tầng xử lý rác thải được quan tâm đầu tư, mạng lưới thu gom rác thải được mở rộng, công tác xã hội hóa trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đạt được một số kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến chưa sâu rộng và thường xuyên.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, từng bước thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giúp tái sử dụng và giảm thiểu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý tập trung..., UBND - khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, mục tiêu là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, mọi tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm, quyết tâm cao trong phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường. 

Các cơ quan, đơn vị, thực hiện quyết liệt, hiệu quả phong trào tại đơn vị mình, đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền mọi người dân xung quanh hưởng ứng và tham gia thực hiện hiệu quả.

Đối với các xã, phường, năm 2023, có ít nhất 30% thôn của các xã và 50% tổ dân phố của các phường thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, trong đó có 1 thôn, tổ dân phố được lựa chọn chỉ đạo triển khai điểm. Từ năm 2024 trở đi có ít nhất 50% thôn của các xã và 100% tổ dân phố của các phường thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Từ năm 2025 trở đi, 100% thôn, tổ dân phố và các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Riêng đối với các tuyến đường điểm "Sáng - xanh - sạch - đẹp”, yêu cầu 100% hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải theo quy định bắt đầu từ năm 2023. 

Để thực hiện hiệu quả, thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tuyên truyền sâu rộng, triển khai có hiệu quả Phong trào đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

Đồng thời huy động sức mạnh cộng đồng chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè..., phấn đấu mỗi công dân sống trên địa bàn thành phố đều là những công dân văn minh; mỗi thôn, tổ dân phố đều bảo đảm vệ sinh môi trường với tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Ngay sau buổi lễ, UBND thành phố đã tổ chức khánh thành công trình cảnh quan hồ Thiếu nhi. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo cảnh quan môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp” và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trên địa bàn.

Đức Toàn – Bùi Minh