Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

(Mặt trận) - Sáng 18/11, tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát động phong trào. Dự lễ có các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương: ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá và 1.000 công nhân, lao động của dự án đường cao tốc.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động thi đua đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chống lãng phí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau hơn 74 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), hàng trăm phong trào thi đua yêu nước đã và đang được phát động, tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên toàn quốc.

Đây là động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, huy động có hiệu quả sức người, sức của, tạo nên sức mạnh quần chúng rộng lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thi đua yêu nước dần trở thành truyền thống quý báu, một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta.

Điển hình như các phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”, “3 đảm đang”... đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ hòa bình, các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… đã tạo động lực, sự đoàn kết, phát huy nội lực, góp phần thay đổi cuộc sống của nhân dân.

Gần đây nhất là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Phong trào này đã góp phần quan trọng cả nước kiểm soát tốt dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra xây dựng dự án tuyến đường Đông-Tây giai đoạn 1 đoạn từ thành phố Tam Điệp đến huyện Nho Quan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Theo Thủ tướng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự nỗ lực của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, kết cấu hạ tầng của nước ta đã có những bước tiến rõ rệt; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơ bản đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế so với nhu cầu, còn là điểm nghẽn kìm hãm phát triển đất nước; tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư, sử dụng vốn, tài sản, lao động, tài nguyên, chất xám, thời gian, công sức, sản xuất, tiêu dùng…, việc chậm tiến độ trong triển khai, vận hành các công trình, dự án đã và đang xảy ra ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, gây bức xúc trong nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược; cùng với đó là triển khai nhiệm vụ rất quan trọng - tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chính thức phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Phân tích sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của việc phát triển hạ tầng kết cấu hạ tầng giao thông và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp cả nước tập trung thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nhanh, bền vững, hiện đại và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành công việc hàng ngày của mỗi tổ chức, người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thúc đẩy đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động rà soát và hoàn thiện hành lang pháp lý trên nguyên tắc bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, điều chỉnh những bất cập, mâu thuẫn, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, giảm phiền hà và tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư.

Các bộ, ngành, địa phương phải công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách, vốn, tài sản nhà nước, lao động, khai thác, sử dụng tài nguyên, tránh chảy máu chất xám...; đẩy mạnh thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân đang thi công tuyến đường Đông-Tây đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu, phát triển, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong tổ chức, xây dựng, khai thác, quản lý các công trình kết cấu hạ tầng; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có các giải pháp mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành sớm, chất lượng cao các công trình, dự án, nhất là những công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các dự án có sức lan tỏa lớn, tác động đến sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng lưu ý phải thực hiện tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong phát triển kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; coi việc phát triển kết cấu hạ tầng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm chung, vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, đưa việc thực hành tiết kiệm trở thành một tiêu chuẩn đạo đức, hành xử văn hóa của mọi chủ thể trong xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình hay, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực để phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cấp dưới; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân, người dân và doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể làm nòng cốt vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực ủng hộ, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn dân cư với phương châm người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực và mục tiêu của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đồng thời, Mặt trận phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tin tưởng, với sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả thực chất, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào thi đua mỗi người làm việc bằng hai, tất cả chúng ta cùng quyết tâm, nỗ lực và cố gắng, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Mặt trận từ Trung ương đến địa phương sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thi công thực hiện các công trình dự án

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu hưởng ứng phong trào

Phát biểu hưởng ứng phong trào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và sự ủng hộ đối với việc Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm hiện thực hóa một trong ba khâu đột phá chiến lược do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng các nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 48 tổ chức thành viên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp nhân dân nắm vững mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua, tạo đồng thuận cao, nhiệt thành ủng hộ các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện các công trình dự án. Trọng tâm là vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hòa giải, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh (nếu có) ngay từ cơ sở, trong từng dự án, công trình. Hỗ trợ cao nhất để các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng vì lợi ích quốc gia, cộng đồng dân cư và đời sống của người dân.

Cùng với đó, thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật, các cấp Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nắm chắc tình hình và kịp thời phản ánh trung thực với các cấp chính quyền về những hành vi làm không đúng quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan phòng chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Sau Lễ phát động thi đua hôm nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận sâu rộng đến các tổ chức thành viên, từ Trung ương đến cơ sở

“Sau Lễ phát động thi đua hôm nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận sâu rộng đến các tổ chức thành viên, từ Trung ương đến cơ sở; theo chức năng nhiệm vụ, sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất; định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, nhắc nhở phê bình tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  “Đã nói là làm, đã làm là phải có kết quả, đã thỏa thuận là phải thực hiện”.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Nhấn mạnh đất nước vừa vượt qua đại dịch Covid-19, đang phải nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong bối cảnh đó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là một việc làm có ý nghĩa nhiều mặt. Không chỉ tạo ra được một hệ thống hạ tầng cơ sở hiện đại, đồng bộ, làm nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước mà còn thiết thực tạo ra công ăn việc làm cho các doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau dại dịch.

“Chúng tôi tin tưởng sâu sắc, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chắc chắn phong trào thi đua của chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp; trong tương lai không xa, đất nước ta sẽ có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo đà cho phát triển đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định, ngành Giao thông Vận tải sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Ngành rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời xây dựng và ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, tổ chức xây dựng, khai thác, quản lý các công trình kết cấu hạ tầng giao thông...

 

* Trước Lễ phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm công trường thi công tuyến đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa).