Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng làm tốt phong trào thi đua

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng làm tốt phong trào thi đua

Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

MTTQ huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Thiết thực phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

MTTQ huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Thiết thực phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Đà Nẵng: Khơi nguồn sức mạnh nội lực trong nhân dân từ triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

Đà Nẵng: Khơi nguồn sức mạnh nội lực trong nhân dân từ triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

Người Công giáo ở Di Linh: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Người Công giáo ở Di Linh: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Người uy tín tỉnh Cao Bằng đi đầu trong các phong trào thi đua

Người uy tín tỉnh Cao Bằng đi đầu trong các phong trào thi đua

MTTQ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

MTTQ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Phú Thọ: Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ: Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của người có uy tín ở Hòa Bình trong phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò của người có uy tín ở Hòa Bình trong phong trào thi đua yêu nước

Hải Dương tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ''Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc''

Hải Dương tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ''Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc''

MTTQ tỉnh Thanh Hóa với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

MTTQ tỉnh Thanh Hóa với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Lang Chánh

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Lang Chánh

Giáo dân Tử Nê thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Giáo dân Tử Nê thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Bình Định: Sơ kết phong trào thi đua Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Bình Định: Sơ kết phong trào thi đua Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Đồng bào tôn giáo tỉnh Gia Lai tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Đồng bào tôn giáo tỉnh Gia Lai tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước