Thái Nguyên: Tạo điều kiện để đồng bào sống "Tốt đời, đẹp đạo"

Thái Nguyên: Tạo điều kiện để đồng bào sống "Tốt đời, đẹp đạo"

Hà Nội: Đồng bào Công giáo, Tin lành phát huy tinh thần “tốt đời đẹp đạo“

Hà Nội: Đồng bào Công giáo, Tin lành phát huy tinh thần “tốt đời đẹp đạo“

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên sống tốt đời, đẹp đạo

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên sống tốt đời, đẹp đạo

Giáo dân Lương Hòa sống ‘tốt đời - đẹp đạo’

Giáo dân Lương Hòa sống ‘tốt đời - đẹp đạo’

Sống 'tốt đời đẹp đạo', đồng hành cùng dân tộc

Sống 'tốt đời đẹp đạo', đồng hành cùng dân tộc

Người Công giáo tỉnh Bắc Giang sống “tốt đời, đẹp đạo”

Người Công giáo tỉnh Bắc Giang sống “tốt đời, đẹp đạo”

Vận động đồng bào có đạo sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Vận động đồng bào có đạo sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai góp sức xây dựng quê hương: Thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai góp sức xây dựng quê hương: Thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”

Sống tốt đời, đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Sống tốt đời, đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên thi đua “sống tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên thi đua “sống tốt đời, đẹp đạo”

Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”

Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào côn giáo tỉnh Thanh Hóa: Thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Đồng bào côn giáo tỉnh Thanh Hóa: Thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"

Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"

Đồng bào công giáo Thọ Xuân thi đua thực hiện “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo”

Đồng bào công giáo Thọ Xuân thi đua thực hiện “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo”

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo ở Nam Đàn

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo ở Nam Đàn