Vận động đồng bào có đạo sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Vận động đồng bào có đạo sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Sống tốt đời, đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Sống tốt đời, đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên thi đua “sống tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên thi đua “sống tốt đời, đẹp đạo”

Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”

Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào côn giáo tỉnh Thanh Hóa: Thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Đồng bào côn giáo tỉnh Thanh Hóa: Thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"

Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"

Đồng bào công giáo Thọ Xuân thi đua thực hiện “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo”

Đồng bào công giáo Thọ Xuân thi đua thực hiện “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo”

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo ở Nam Đàn

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo ở Nam Đàn

Cộng đồng Chăm Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, “tốt đời, đẹp đạo”

Cộng đồng Chăm Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, “tốt đời, đẹp đạo”

Ðồng bào Công giáo tỉnh Đắk Nông sống “tốt đời, đẹp đạo”

Ðồng bào Công giáo tỉnh Đắk Nông sống “tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào công giáo Ia Băng sống "tốt đời-đẹp đạo"

Đồng bào công giáo Ia Băng sống "tốt đời-đẹp đạo"

 Phù Cát: Tạo điều kiện cho tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo”

Phù Cát: Tạo điều kiện cho tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo”

Đồng Nai: Vận động phụ nữ tôn giáo sống ''tốt đời, đẹp đạo''

Đồng Nai: Vận động phụ nữ tôn giáo sống ''tốt đời, đẹp đạo''

Cầu nối "tốt đời, đẹp đạo"

Cầu nối "tốt đời, đẹp đạo"

Tiền Giang: Lan tỏa phương châm “tốt đời, đẹp đạo“

Tiền Giang: Lan tỏa phương châm “tốt đời, đẹp đạo“