Bắc Kạn: Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10

Bắc Kạn: Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10

Thái Bình: Triển khai tháng cao điểm và vận động Quỹ “Vì người nghèo”

Thái Bình: Triển khai tháng cao điểm và vận động Quỹ “Vì người nghèo”

Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023: Tránh sự trùng lặp trong công tác vận động và hỗ trợ cho người nghèo

Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023: Tránh sự trùng lặp trong công tác vận động và hỗ trợ cho người nghèo

Bà Rịa – Vũng Tàu: Vận động gần 23 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo

Bà Rịa – Vũng Tàu: Vận động gần 23 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo

Ninh Thuận: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023 gắn với Diễn đàn ‘Lắng nghe tiếng nói của người nghèo’

Ninh Thuận: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023 gắn với Diễn đàn ‘Lắng nghe tiếng nói của người nghèo’

Quảng Nam: 9 tháng đầu năm 2023 Quỹ 'Vì người nghèo' tiếp nhận gần 4 tỷ đồng

Quảng Nam: 9 tháng đầu năm 2023 Quỹ 'Vì người nghèo' tiếp nhận gần 4 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu: Vận động Quỹ Vì người nghèo gần 2,5 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu: Vận động Quỹ Vì người nghèo gần 2,5 tỷ đồng

Phú Yên: Hơn 10,86 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Phú Yên: Hơn 10,86 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Sóc Trăng: Phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Sóc Trăng: Phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Phú Thọ: Phát động hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phú Thọ: Phát động hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phú Thọ: Trên 15 tỉ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phú Thọ: Trên 15 tỉ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phát huy tinh thần đoàn kết trong vận động Quỹ Vì người nghèo

Phát huy tinh thần đoàn kết trong vận động Quỹ Vì người nghèo

Lâm Đồng: Gần 10,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “'Vì người nghèo' năm 2023

Lâm Đồng: Gần 10,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “'Vì người nghèo' năm 2023

Phú Yên: Vận động hơn 6 tỷ đồng vào Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2023

Phú Yên: Vận động hơn 6 tỷ đồng vào Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo