Mường Ảng ủng hộ hơn 350 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”

(Mặt trận) -Chiều 14/11, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2023. Ngay tại lễ phát động, nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ quỹ hơn 350 triệu đồng.

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

 Đại biểu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại lễ phát động.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, Ban Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận hơn 31 tỷ đồng; trong đó, đã phân bổ gần 30 tỷ đồng làm nhà Đại đoàn kết, sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoạt động an sinh xã hội.

Thay mặt Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện, ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Ảng đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023; đồng thời thông qua kế hoạch của tháng cao điểm. Trong tháng cao điểm vì người nghèo, Ủy ban MTTQ huyện mong muốn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động cán bộ, hội viên, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà Đại đoàn kết và các chương trình an sinh xã hội.

Quang Long