Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận gần 1,1 tỷ đồng

Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận gần 1,1 tỷ đồng

Chợ Đồn (Bắc Kạn): Lan tỏa phong trào xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Chợ Đồn (Bắc Kạn): Lan tỏa phong trào xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Thái Nguyên: Định Hóa và Đại Từ phát động ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Thái Nguyên: Định Hóa và Đại Từ phát động ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Nghệ An: Trên 125 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023'

Nghệ An: Trên 125 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023'

Nghệ An: Trên 70 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023'

Nghệ An: Trên 70 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023'

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Vận động hơn 50,1 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo'

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Vận động hơn 50,1 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo'

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Lào Cai: Tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng ủng hộ “Tết vì người nghèo” xuân Quý Mão, năm 2023

Lào Cai: Tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng ủng hộ “Tết vì người nghèo” xuân Quý Mão, năm 2023

Bình Định:Tiếp nhận Qũy “Vì người nghèo” và xây dựng Nhà Đại đoàn kết năm 2023

Bình Định:Tiếp nhận Qũy “Vì người nghèo” và xây dựng Nhà Đại đoàn kết năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Điền: Vận động Quỹ 'Vì người nghèo' vượt hơn 30% kế hoạch

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Điền: Vận động Quỹ 'Vì người nghèo' vượt hơn 30% kế hoạch

MTTQ huyện Krông Búk phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

MTTQ huyện Krông Búk phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Phú Yên: Vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 12 tỷ đồng

Phú Yên: Vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 12 tỷ đồng

Bắc Giang: Gần 9,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp

Bắc Giang: Gần 9,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp

Vĩnh Long: Vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ trên 101 tỷ đồng

Vĩnh Long: Vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ trên 101 tỷ đồng

Ninh Thuận: Huyện Thuận Bắc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ninh Thuận: Huyện Thuận Bắc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”