Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại tỉnh Cao Bằng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại tỉnh Cao Bằng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại Lai Châu

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại Lai Châu

Hòa Bình: 33,3 tỷ đồng ủng hộ về Quỹ vì người nghèo

Hòa Bình: 33,3 tỷ đồng ủng hộ về Quỹ vì người nghèo

Phú Yên: Xây dựng 30 nhà Đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Phú Yên: Xây dựng 30 nhà Đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại tỉnh Cao Bằng

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định: Phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trên 12 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định: Phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trên 12 tỷ đồng

Trà Vinh: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 15 tỷ đồng

Trà Vinh: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 15 tỷ đồng

Gần 9.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội trong năm 2022

Gần 9.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội trong năm 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 300 triệu đồng Quỹ 'Vì người nghèo'

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 300 triệu đồng Quỹ 'Vì người nghèo'

Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ 300 triệu đồng

Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ 300 triệu đồng

MTTQ huyện Thạch An vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 243 triệu đồng

MTTQ huyện Thạch An vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 243 triệu đồng

Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vận động ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vận động ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh 7,2 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh 7,2 tỷ đồng

Bắc Ninh: Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn vận động ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Bắc Ninh: Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn vận động ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”