Đồng Nai: Hơn 2 ngàn phần quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ Tết cho người nghèo

Đồng Nai: Hơn 2 ngàn phần quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ Tết cho người nghèo

Mường Ảng ủng hộ hơn 350 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”

Mường Ảng ủng hộ hơn 350 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hơn 44,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hơn 44,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

TP.Vũng Tàu: Vận động 2,59 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

TP.Vũng Tàu: Vận động 2,59 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

Hải Phòng: Các địa phương, đơn vị chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố gần 17 tỷ đồng

Hải Phòng: Các địa phương, đơn vị chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố gần 17 tỷ đồng

Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương số tiền 1 tỷ đồng

Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương số tiền 1 tỷ đồng

Khánh Hòa: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Khánh Hòa: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Bạc Liêu tiếp nhận hơn 8,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Bạc Liêu tiếp nhận hơn 8,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ninh Thuận: Tổng kết giải golf ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Ninh Thuận: Tổng kết giải golf ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Hải Dương: Từ ngày 17/10 - 18/11 vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Hải Dương: Từ ngày 17/10 - 18/11 vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Quảng Bình tích cực vận động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’

Quảng Bình tích cực vận động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM ủng hộ 400 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo"

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM ủng hộ 400 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo"

Hà Nội: Hơn 50,117 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố

Hà Nội: Hơn 50,117 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố