Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

(Mặt trận) -Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, sau hơn một tháng phát động, các cấp MTTQ tỉnh Bắc Giang đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 10 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

 Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2024.

Trong đó, Quỹ cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 1,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của 80 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong Tháng cao điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã đa dạng tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động; đổi mới cách làm, kêu gọi mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo. Phân công Ban chuyên môn, cán bộ công chức thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị; kết quả, tiến độ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thường xuyên được thông báo trên các phương tiện thông tin của tỉnh, huyện… Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trước đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 và Chương trình an sinh xã hội năm 2024. Tại Lễ phát động, đã có 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp với tổng số tiền hơn 77,4 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu vận động đề ra là 17,4 tỷ đồng).

Số kinh phí này được chi hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở với quyết tâm xây mới và sửa chữa 800 căn nhà đại đoàn kết; thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm nhà dột nát cho người nghèo năm 2024. Tặng quà dịp Tết Nguyên đán sắp tới và giúp đỡ những trường hợp khó khăn đột xuất, tặng học bổng cho học sinh gặp tai nạn, đau ốm, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo.

V.C