Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân

Giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của MTTQ thành phố Hà Nội

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của MTTQ thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng

Sơn La: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Sơn La: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn kiều bào Thái Lan

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn kiều bào Thái Lan

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác giám sát, phản biện xã hội tại Lào Cai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác giám sát, phản biện xã hội tại Lào Cai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại Lai Châu

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại Lai Châu

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai hoạt động thi đua của Cụm thi đua lĩnh vực Y tế năm 2023

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai hoạt động thi đua của Cụm thi đua lĩnh vực Y tế năm 2023

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Việt Nam

Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023