Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội

(Mặt trận) - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Dự Hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh Hội nghị

Nhiều điểm sáng trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Báo cáo kết quả công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tích cực và có hiệu quả. Công tác phối hợp, triển khai thực hiện công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương có hiệu quả hơn. Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức nhiều hình thức phong phú tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tại Hội nghị

Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được quan tâm. Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” được Mặt trận các cấp triển khai gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác của các tổ chức thành viên, phối hợp triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo ở các cấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, tiếp tục vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang",...

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng phát huy vai trò các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tổ tư vấn trong công tác Mặt trận, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng công tác. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục quan tâm chăm lo và thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh.

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định, UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì thực hiện 6 nội dung giám sát, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện 6 nội dung giám sát. Về hoạt động phản biện xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã triển khai hoàn thành 3 nội dung theo kế hoạch phản biện xã hội năm 2023. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên rất quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và đã làm việc với một số Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy và tổ chức một số cuộc tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phải gần dân, sát dân, bám sát địa bàn

 Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Đồng tình với nội dung báo cáo kết quả công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, hiện nay cử tri và nhân dân đang bày tỏ sự lo lắng về tình trạng các doanh nghiệp thiếu việc làm, không có đơn hàng dẫn đến giảm quy mô sản xuất, giảm sản lượng, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Thực trạng này cần được nêu bổ sung trong báo cáo để phản ánh kịp thời đến Đảng, Chính phủ nhằm tăng cường các giải pháp khắc phục, đồng thời MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ cho những người lao động đang không có việc làm do ảnh hưởng từ việc thu hẹp quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.

Đối với các vấn đề cần quan tâm khắc phục trong 6 tháng cuối năm, trong đó liên quan đến kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần xem xét, tìm ra nguyên nhân cụ thể. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tình hình biên chế của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương còn khó khăn. Việc tinh giảm biên chế cần được thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa phương cụ thể.

Nhắc tới việc cung cấp cơ sở vật chất, phương tiện đi lại cho cán bộ làm công tác dân vận tại cơ sở tại các vùng khó khăn chưa được đảm bảo, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, Ban Dân vận Trung ương sẽ có kiến nghị với Chính phủ sớm điều chỉnh lại Nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều kiện bố trí phương tiện cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, đặc biệt trong yêu cầu hiện nay đòi hỏi cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phải gần dân, sát dân, bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp thẳng thắn, chi tiết của đại diện MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại Hội nghị. Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, ông Phạm Tất Thắng đề nghị Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục tổng hợp, bổ sung thêm nhiều mô hình, kết quả nổi bật trong công tác dân vận của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong báo cáo.

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ông Phạm Tất Thắng mong muốn, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân, phản ánh, kiến nghị, tham mưu với Đảng, Nhà nước, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức, tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.