Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ khảo sát công tác Mặt trận tại tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ khảo sát công tác Mặt trận tại tỉnh Kiên Giang

Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm và làm việc với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm và làm việc với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Ao Lươn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Ao Lươn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thị sát khu tái định cư sân bay Long Thành

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thị sát khu tái định cư sân bay Long Thành

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đối với hoạt động giám sát xây dựng nông thôn mới

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đối với hoạt động giám sát xây dựng nông thôn mới