Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh (TP Hà Nội) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh (TP Hà Nội) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Cần có giải pháp để giữ chân những người tham gia bảo hiểm xã hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Cần có giải pháp để giữ chân những người tham gia bảo hiểm xã hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho ý kiến vào nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho ý kiến vào nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho ý kiến nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Long An, Quảng Ngãi và Kiên Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho ý kiến nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Long An, Quảng Ngãi và Kiên Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa