Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại tỉnh Bến Tre

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại tỉnh Bến Tre

Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội

Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của MTTQ thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của MTTQ thành phố Hà Nội

Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, chúc mừng báo Đại Đoàn Kết

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, chúc mừng báo Đại Đoàn Kết

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Người có công và gia đình chính sách tại Bình Định

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Người có công và gia đình chính sách tại Bình Định

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Người có công và gia đình chính sách tại Bình Định

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Người có công và gia đình chính sách tại Bình Định

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại Trà Vinh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại Trà Vinh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum