Phát huy trí tuệ của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát huy trí tuệ của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Yên Bái

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Yên Bái

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Nâng cao năng lực về công tác dân tộc cho cán bộ Mặt trận vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Nguyên

Nâng cao năng lực về công tác dân tộc cho cán bộ Mặt trận vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Nguyên

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại khu vực phía Nam

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại khu vực phía Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự luật liên quan đến bất động sản

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự luật liên quan đến bất động sản

Tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Mặt trận khu vực phía Bắc

Tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Mặt trận khu vực phía Bắc

Tiếp tục xem xét đảm bảo quyền lợi của người dân

Tiếp tục xem xét đảm bảo quyền lợi của người dân