Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của MTTQ thành phố Hà Nội

(Mặt trận) - Ngày 11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả tích cực

6 tháng đầu năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp TP và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng, triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; xác định, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả tích cực; nỗ lực đồng hành chính quyền trong tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển KT-XH của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Nổi bật, MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong công tác GPMB thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Đồng thời, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nhân dịp Tết, được Nhân dân đánh giá cao. Việc tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở cũng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, lựa chọn các chủ đề phù hợp nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Song song đó, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, xác định các nội dung giám sát thực hiện thống nhất trong hệ thống Mặt trận các cấp; chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các dự án Luật với nhiều hình thức; tăng cường giám sát các nội dung kiến nghị, bức xúc của Nhân dân được báo chí thông tin, phản ánh.

Bên cạnh đó, TP đã triển khai tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 rộng khắp hệ thống Mặt trận các cấp, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tạo sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ Mặt trận. Đây là cơ sở để Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đánh giá khách quan chất lượng công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ Mặt trận, từ đó kịp thời đề ra giải pháp để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, là tiền đề chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ vui mừng trước những bứt phá vươn lên của TP Hà Nội, là đơn vị dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế với tăng trưởng đạt gần 6% - cao hơn tăng trưởng chung cả nước; đồng thời khẳng định, Hà Nội đạt được những kết quả trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong 6 tháng vừa qua, ngoài vai trò lãnh đạo đúng hướng của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền TP thì sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức CT-XH trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo đồng thuận của Mặt trận các cấp đóng vai trò rất quan trọng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, công tác giám sát của MTTQ thành phố Hà Nội là một trong những điểm sáng của cả nước. Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã có chương trình phối hợp chặt chẽ với HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Trong báo cáo cũng đã thể hiện các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ban Thường trực MTTQ thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và sự phối hợp góp ý xây dựng văn bản pháp luật rất thiết thực, thể hiện trách nhiệm của MTTQ thành phố. Các hoạt động giám sát không chồng chéo. Qua giám sát góp phần giúp cho các cơ quan chức năng tiếp tục điều chỉnh, đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các hoạt động phản biện xã hội cũng đảm bảo thiết thực, sát với thực tế, đáp ứng được mong đợi của nhân dân.

Tuy nhiên, để hoạt động Mặt trận đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, thành phố Hà Nội cần rà soát lại tất cả những nội dung còn tồn tại, hạn chế để bàn các giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là những nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.  MTTQ phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm, có trách nhiệm về lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, MTTQ các cấp thành phố Hà Nội cần tập trung hơn, quyết liệt hơn để chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp. Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phải tham mưu với cấp ủy đảng ban hành các văn bản để lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp.

“Đại hội Mặt trận nhằm đánh giá nhiệm kỳ, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng phải đảm bảo về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, MTTQ cần tiếp tục triển khai tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tập trung lấy ý kiến nhân dân xây dựng dự thảo Luật Thủ đô để khi Quốc hội bàn, cho ý kiến và bấm nút thông qua thì Luật Thủ đô sẽ tạo cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại, đáp ứng được mong đợi của người dân”, bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thời điểm hiện nay TP đang thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch Thủ đô và sửa đổi bổ sung Luật Thủ đô. Vì vậy, Mặt trận các cấp TP cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong thực hiện 2 nhiệm vụ này, từ đó ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia ngay từ khâu quy hoạch, để thực hiện.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Mặt trận TP cùng các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn tích cực phát huy vai trò trong việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân đảm bảo thực chất và hiệu quả. “Các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp tình hình thực tế trong bối cảnh hiện nay. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cần cung cấp các tài liệu và điều kiện cần thiết để Mặt trận các cấp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp phần sửa đổi Luật Thủ đô và điều chỉnh bổ sung quy hoạch Thủ đô thực sự có giá trị, giúp cho Thủ đô có điều kiện phát huy hết tiềm năng, thế mạnh như mong muốn của T.Ư và người dân Thủ đô, làm tốt hơn vai trò đầu tàu đối với cả nước”- đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, hệ thống Mặt trận các cấp TP tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa và các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy; tập trung tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 cùng các Nghị quyết, Kết luận của T.Ư.

Bên cạnh đó, phát huy chức năng của MTTQ là “cầu nối” bền chặt của Đảng, chính quyền và Nhân dân, Mặt trận cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện giám sát để đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức...

Về chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp TP bám sát những văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản lãnh đạo, tạo điều kiện để chuẩn bị tổ chức Đại hội ở địa phương; nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội ở cấp mình.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao Bằng khen của UBND TP cho 10 tập thể, 10 cá nhân và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 22 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức, thực hiện đợt thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"; trao Bằng khen của UBND TP cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đồng thời, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 54 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi TP năm 2023.

Cũng tại đây, thông qua biểu quyết với sự thống nhất cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiến hành bổ sung, thay thế 5 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa cho các đồng chí mới được kiện toàn tham gia và các đồng chí không tiếp tục tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024