Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/11/2022 - Xe quá tải gây bất an cho người dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/11/2022 - Xe quá tải gây bất an cho người dân

MTTQ TP Hà Nội: Nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo

MTTQ TP Hà Nội: Nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/11/2022 - Lấn chiếm vỉa hè gây lộn xộn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/11/2022 - Lấn chiếm vỉa hè gây lộn xộn

Hà Nội: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hoàng Mai, quận Bắc Từ Liêm và Long Biên

Hà Nội: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hoàng Mai, quận Bắc Từ Liêm và Long Biên

TP Hà Nội: Lan tỏa các mô hình sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống

TP Hà Nội: Lan tỏa các mô hình sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống

Hà Nội: Các khu dân cư hân hoan tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Hà Nội: Các khu dân cư hân hoan tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội): Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội): Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Hà Nội: Phản biện xã hội chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp

Hà Nội: Phản biện xã hội chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp

Hà Nội: Tiếp tục phát huy các nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Hà Nội: Tiếp tục phát huy các nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/10/2022 – Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến người dân (tiếp theo)

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/10/2022 – Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến người dân (tiếp theo)

Hà Nội cam kết sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo“

Hà Nội cam kết sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo“

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà người cao tuổi

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà người cao tuổi

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/09/2022 - Bất cập giải phóng mặt bằng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/09/2022 - Bất cập giải phóng mặt bằng

MTTQ TP Hà Nội tổ chức góp ý Dự thảo thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022

MTTQ TP Hà Nội tổ chức góp ý Dự thảo thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022

MTTQ TP Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc

MTTQ TP Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc