Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn “khéo” vận động Nhân dân

Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn “khéo” vận động Nhân dân

Trưởng ban Công tác Mặt trận 10 năm “lo việc thiên hạ”

Trưởng ban Công tác Mặt trận 10 năm “lo việc thiên hạ”

TP Hà Nội: Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Thanh Xuân

TP Hà Nội: Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi quận Thanh Xuân

Thanh Hóa: Những Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận hết lòng vì dân

Thanh Hóa: Những Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận hết lòng vì dân

Trưởng ban công tác Mặt trận nhiệt tình với công việc

Trưởng ban công tác Mặt trận nhiệt tình với công việc

Sóc Trăng: Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp “gương mẫu, trách nhiệm” hết lòng vì công tác an sinh xã hội

Sóc Trăng: Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp “gương mẫu, trách nhiệm” hết lòng vì công tác an sinh xã hội

Hưng Yên: Biểu dương 92 Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

Hưng Yên: Biểu dương 92 Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

Biểu dương Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Biểu dương Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Thanh Hóa biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2020-2022

Thanh Hóa biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2020-2022

Trưởng ban Công tác Mặt trận nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm

Trưởng ban Công tác Mặt trận nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm

Long An: Trưởng ban Công tác Mặt trận tâm huyết với xây dựng nông thôn mới

Long An: Trưởng ban Công tác Mặt trận tâm huyết với xây dựng nông thôn mới

Trưởng ban Công tác Mặt trận "lắng nghe dân nói"

Trưởng ban Công tác Mặt trận "lắng nghe dân nói"

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trên cả nước

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trên cả nước