Sóc Trăng: Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp “gương mẫu, trách nhiệm” hết lòng vì công tác an sinh xã hội

Sóc Trăng: Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp “gương mẫu, trách nhiệm” hết lòng vì công tác an sinh xã hội

Hưng Yên: Biểu dương 92 Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

Hưng Yên: Biểu dương 92 Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

Biểu dương Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Biểu dương Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Thanh Hóa biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2020-2022

Thanh Hóa biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2020-2022

Trưởng ban Công tác Mặt trận nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm

Trưởng ban Công tác Mặt trận nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm

Long An: Trưởng ban Công tác Mặt trận tâm huyết với xây dựng nông thôn mới

Long An: Trưởng ban Công tác Mặt trận tâm huyết với xây dựng nông thôn mới

Trưởng ban Công tác Mặt trận "lắng nghe dân nói"

Trưởng ban Công tác Mặt trận "lắng nghe dân nói"

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trên cả nước

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trên cả nước

Vinh danh 236 điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận

Vinh danh 236 điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Hội nghị biểu dương báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Hội nghị biểu dương báo công dâng Bác