Tuyên Quang: Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn  2017 - 2022

Tuyên Quang: Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022

MTTQ huyện Na Hang thi Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi

MTTQ huyện Na Hang thi Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi

Thanh Hóa: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư

Thanh Hóa: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư

Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận hết lòng vì dân

Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận hết lòng vì dân

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

TP Đông Hà (Quảng Trị): Hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận

TP Đông Hà (Quảng Trị): Hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận

Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi vận động

Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi vận động

Nữ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp tích cực

Nữ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp tích cực

Đồng Tháp: Ban Thường vụ Huyện uỷ gặp gỡ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm, ấp

Đồng Tháp: Ban Thường vụ Huyện uỷ gặp gỡ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm, ấp

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp vượt khó

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp vượt khó

Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” năm 2022

Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” năm 2022

Trưởng ban Công tác Mặt trận dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để chăm lo đời sống của nhân dân

Trưởng ban Công tác Mặt trận dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để chăm lo đời sống của nhân dân

Trưởng Ban Công tác Mặt trận nghĩa tình, trách nhiệm

Trưởng Ban Công tác Mặt trận nghĩa tình, trách nhiệm

Người cán bộ tâm huyết ở thôn vùng giáo Hà Tĩnh

Người cán bộ tâm huyết ở thôn vùng giáo Hà Tĩnh

Trưởng Ban công tác Mặt trận gương mẫu, hết lòng vì công việc

Trưởng Ban công tác Mặt trận gương mẫu, hết lòng vì công việc