Hưng Yên: Biểu dương 92 Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

(Mặt trận) -Ngày 3/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 92 Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017-2022. Dự Hội nghị có ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; bà Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; bà Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận cho các Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, từ năm 2017 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình ảnh những cán bộ Mặt trận cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nắm bắt đời sống nhân dân, để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đã trở nên quen thuộc trong mỗi người dân. Từ những đóng góp thầm lặng đó, đã góp sức cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch bệnh hiệu quả, đưa Hưng Yên trở thành điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Đội ngũ Trưởng Ban công tác Mặt trận thông qua những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã huy động tiềm năng, tinh thần tự nguyện của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh thứ 3 trong toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Biểu dương, đánh giá cao những thành tích tiêu biểu mà đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thời gian tới cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho hoạt động của Mặt trận, đặc biệt là ở cơ sở, địa bàn dân cư.

Nhấn mạnh tới yêu cầu tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những cách làm mới, sáng tạo, ông Trần Quốc Toản mong muốn, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư; lấy đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân làm trung tâm để triển khai các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng các mô hình, phần việc cụ thể.

“Đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận phải đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, tạo sức lan tỏa rộng khắp, dẫn dắt gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất; đoàn kết lương giáo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương”, ông Trần Quốc Toản đề nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã trao tặng Giấy chứng nhận cho 92 Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2022.

Đỗ Văn Túy