Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai 4 chương trình giám sát năm 2024

Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai 4 chương trình giám sát năm 2024

Bàn giải pháp đổi mới nội dung giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp

Bàn giải pháp đổi mới nội dung giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Sóc Trăng: Đẩy mạnh giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

Sóc Trăng: Đẩy mạnh giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Những điểm mới trong vấn đề kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay

Những điểm mới trong vấn đề kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

Bắc Giang: Đẩy mạnh giám sát, tiếp sức đồng bào dân tộc thoát nghèo

Bắc Giang: Đẩy mạnh giám sát, tiếp sức đồng bào dân tộc thoát nghèo

Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV