Phú Thọ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Tam Nông, Tân Sơn

Phú Thọ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Tam Nông, Tân Sơn

Phú Thọ: Thăm, chúc mừng chức sắc đạo Công giáo dịp Giáng sinh tại huyện Thanh Thủy

Phú Thọ: Thăm, chúc mừng chức sắc đạo Công giáo dịp Giáng sinh tại huyện Thanh Thủy

Phú Thọ: Chung tay bảo vệ môi trường

Phú Thọ: Chung tay bảo vệ môi trường

MTTQ tỉnh Phú Thọ vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường

MTTQ tỉnh Phú Thọ vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2022 - Phản hồi về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2022 - Phản hồi về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/12/2022 - Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/12/2022 - Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Phú Thọ: Giao ban công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Phú Thọ: Giao ban công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

MTTQ tỉnh Phú Thọ vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT

MTTQ tỉnh Phú Thọ vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT

Phú Thọ: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Phú Thọ: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ X- khóa XIV

Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ X- khóa XIV

Phú Thọ: Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Phú Thọ: Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/10/2022 - Nhà máy gạch gây ô nhiễm nằm ngay giữa khu dân cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/10/2022 - Nhà máy gạch gây ô nhiễm nằm ngay giữa khu dân cư