Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra việc thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra việc thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ: Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

Phú Thọ: Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

Phú Thọ: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Phú Thọ: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

MTTQ tỉnh Phú Thọ: Giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà

MTTQ tỉnh Phú Thọ: Giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà

Hội nghị trao đổi, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Hội nghị trao đổi, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ: Sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư

Phú Thọ: Sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư

Phú Thọ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả

Phú Thọ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/10/2022 - Nhà máy xi măng xả bụi giữa trung tâm thị trấn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/10/2022 - Nhà máy xi măng xả bụi giữa trung tâm thị trấn

Người Công giáo Phú Thọ tích cực thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu mạnh

Người Công giáo Phú Thọ tích cực thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu mạnh

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/09/2022 - Ô nhiễm nghiêm trọng từ ống khói làng nghề

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/09/2022 - Ô nhiễm nghiêm trọng từ ống khói làng nghề

Phú Thọ: Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh lần thứ Chín, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Phú Thọ: Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh lần thứ Chín, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Phú Thọ: Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ: Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ: 127 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được xóa nhà tạm, xây nhà Đại đoàn kết

Phú Thọ: 127 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được xóa nhà tạm, xây nhà Đại đoàn kết

Phú Thọ: Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX

Phú Thọ: Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX