Hà Nội: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng đô thị văn minh

Hà Nội: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng đô thị văn minh

Thái Bình: Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thái Bình: Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ phường An Thới đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

MTTQ phường An Thới đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Trà Vinh: Tiếp tục phát huy vai trò sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trà Vinh: Tiếp tục phát huy vai trò sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ các cấp thành phố Lạng Sơn: Phát huy vai trò trong xây dựng đô thị văn minh

MTTQ các cấp thành phố Lạng Sơn: Phát huy vai trò trong xây dựng đô thị văn minh

Chung sức xây dựng đô thị văn minh

Chung sức xây dựng đô thị văn minh

Huy động sức dân xây dựng đô thị văn minh

Huy động sức dân xây dựng đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.

Quảng Bình: Nhân rộng các mô hình điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quảng Bình: Nhân rộng các mô hình điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động

Quảng Nam: Tuyên truyền và lắng nghe ý kiến góp ý của Nhân dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng đô thị văn minh

Quảng Nam: Tuyên truyền và lắng nghe ý kiến góp ý của Nhân dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng đô thị văn minh

Sóc Trăng: Nhiều mô hình thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa

Sóc Trăng: Nhiều mô hình thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa

Triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” tại thành phố Bắc Ninh

Triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” tại thành phố Bắc Ninh

Triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

Triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

Bình Định:Tập trung sức mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bình Định:Tập trung sức mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh