Tự quản giữ xóm làng ở Bắc Giang sạch đẹp

Tự quản giữ xóm làng ở Bắc Giang sạch đẹp

Nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”

Nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”

Người công giáo Lương Tài sống “tốt đời, đẹp đạo”

Người công giáo Lương Tài sống “tốt đời, đẹp đạo”

Chính quyền và Mặt trận TP HCM phối hợp xây dựng khu dân cư sạch - đẹp

Chính quyền và Mặt trận TP HCM phối hợp xây dựng khu dân cư sạch - đẹp

Hậu Giang: Bảo vệ môi trường, phân loại rác tạo phân hữu cơ, xây dựng cảnh quan đẹp

Hậu Giang: Bảo vệ môi trường, phân loại rác tạo phân hữu cơ, xây dựng cảnh quan đẹp

MTTQ thành phố Từ Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

MTTQ thành phố Từ Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh

Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh

Thực hành tốt giáo lý Phật giáo để cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn

Thực hành tốt giáo lý Phật giáo để cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn

Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phước A ra mắt mô hình Khu dân cư tự quản “Bảo vệ môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phước A ra mắt mô hình Khu dân cư tự quản “Bảo vệ môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp”

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Ủy ban MTTQ huyện Minh Hóa: Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Ủy ban MTTQ huyện Minh Hóa: Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Gia Lai: Đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời-đẹp đạo”

Gia Lai: Đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời-đẹp đạo”