Hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

TP. Vũng Tàu:  Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng thành phố biển xanh, sạch, đẹp

TP. Vũng Tàu: Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng thành phố biển xanh, sạch, đẹp

Phát huy truyền thống “tốt đời- đẹp đạo” trong xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống “tốt đời- đẹp đạo” trong xây dựng quê hương

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.

Người Công giáo quận Đống Đa sống tốt đời đẹp đạo

Người Công giáo quận Đống Đa sống tốt đời đẹp đạo

Thanh Hóa: Hiệu quả các mô hình khu dân cư sáng – xanh - sạch – đẹp

Thanh Hóa: Hiệu quả các mô hình khu dân cư sáng – xanh - sạch – đẹp

Quảng Nam: Triển khai xây dựng mô hình điểm “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”

Quảng Nam: Triển khai xây dựng mô hình điểm “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”

Lan tỏa “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”

Lan tỏa “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”

Xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Triển khai dự án tái chế tuần hoàn khép kín, tạo môi trường xanh, sạch đẹp tại Việt Nam

Triển khai dự án tái chế tuần hoàn khép kín, tạo môi trường xanh, sạch đẹp tại Việt Nam

Phật Giáo Bạc Liêu: Luôn phát huy truyền thống “tốt đời - đẹp đạo”

Phật Giáo Bạc Liêu: Luôn phát huy truyền thống “tốt đời - đẹp đạo”

Điển hình trong xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Điển hình trong xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Kiên Giang: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp” Tổ 1 ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

Kiên Giang: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp” Tổ 1 ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao