Phú Yên: Tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới

Bắc Kạn: Xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp” tại tổ 17, phường Sông Cầu

Bắc Kạn: Xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp” tại tổ 17, phường Sông Cầu

Sáng, xanh, sạch, đẹp trên những tuyến đường quê ở Nam Ninh

Sáng, xanh, sạch, đẹp trên những tuyến đường quê ở Nam Ninh

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên thi đua “sống tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên thi đua “sống tốt đời, đẹp đạo”

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đakrông

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đakrông

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

TP. Thái Nguyên: Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp

TP. Thái Nguyên: Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp

Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”

Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”

Đồng bào côn giáo tỉnh Thanh Hóa: Thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Đồng bào côn giáo tỉnh Thanh Hóa: Thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Đồng bào các tôn giáo tỉnh Khánh Hòa phát huy nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng

Đồng bào các tôn giáo tỉnh Khánh Hòa phát huy nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng

Người có uy tín xã Xuân Hải: Góp sức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Người có uy tín xã Xuân Hải: Góp sức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"

Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"

Hiệu quả từ mô hình “Tuyến đường văn minh-Xanh-Sạch-Đẹp” ở Bàu Bàng

Hiệu quả từ mô hình “Tuyến đường văn minh-Xanh-Sạch-Đẹp” ở Bàu Bàng

MTTQ xã Nhơn Nghĩa chung tay xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

MTTQ xã Nhơn Nghĩa chung tay xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

“Nhà sạch - vườn đẹp - tường rào xanh” tạo nên bức tranh làng quê đáng sống

“Nhà sạch - vườn đẹp - tường rào xanh” tạo nên bức tranh làng quê đáng sống