"Sáng, xanh, sạch, đẹp" nhờ mô hình tự quản ở thành phố Sông Công

"Sáng, xanh, sạch, đẹp" nhờ mô hình tự quản ở thành phố Sông Công

Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Việt Nam

Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Việt Nam

Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp ở Lạc Lâm

Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp ở Lạc Lâm

Lý Nhân huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp

Lý Nhân huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp

Đồng Tháp: Hiệu ứng tích cực mô hình tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”

Đồng Tháp: Hiệu ứng tích cực mô hình tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”

Dân vận khéo sạch ngõ, đẹp nhà ở Chiêm Hóa

Dân vận khéo sạch ngõ, đẹp nhà ở Chiêm Hóa

Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

TP Cần Thơ: Chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp

TP Cần Thơ: Chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp

Xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”

Xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”

Môi trường sạch đẹp từ mô hình tổ tự quản

Môi trường sạch đẹp từ mô hình tổ tự quản

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Ủy ban MTTQ huyện Kim Sơn phát động mô hình "Cùng hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp"

Ủy ban MTTQ huyện Kim Sơn phát động mô hình "Cùng hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp"

Ðồng bào Công giáo tỉnh Đắk Nông sống “tốt đời, đẹp đạo”

Ðồng bào Công giáo tỉnh Đắk Nông sống “tốt đời, đẹp đạo”

Góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp

Góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp

Đồng bào công giáo Ia Băng sống "tốt đời-đẹp đạo"

Đồng bào công giáo Ia Băng sống "tốt đời-đẹp đạo"