Quảng Trị: Gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc của các tôn giáo

Quảng Trị: Gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc của các tôn giáo

Quảng trị: Đã có những công trình mới đầu tư từ Chương trình MTQG được đưa vào sử dụng

Quảng trị: Đã có những công trình mới đầu tư từ Chương trình MTQG được đưa vào sử dụng

Các tôn giáo tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Các tôn giáo tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Quảng Trị: Giao ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Quảng Trị: Giao ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

MTTQ các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà gia đình chính sách

MTTQ các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao 500 phần quà, 8 nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao 500 phần quà, 8 nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng viếng anh hùng liệt sĩ và thăm gia đình có công tại Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng viếng anh hùng liệt sĩ và thăm gia đình có công tại Quảng Trị

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Quảng Trị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Quảng Trị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Quảng Trị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu

Quảng Trị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu

Những “cầu nối” tiêu biểu ở bản làng

Những “cầu nối” tiêu biểu ở bản làng

MTTQ thị xã Quảng Trị củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ thị xã Quảng Trị củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Quảng Trị: Nhân rộng mô hình chống rác thải nhựa hiệu quả

Quảng Trị: Nhân rộng mô hình chống rác thải nhựa hiệu quả