Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII)

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII)

Quảng Trị: Tổ chức chương trình Nối vòng tay nhân ái Xuân Quý Mão 2023

Quảng Trị: Tổ chức chương trình Nối vòng tay nhân ái Xuân Quý Mão 2023

Quảng trị: Đã có những công trình mới đầu tư từ Chương trình MTQG được đưa vào sử dụng

Quảng trị: Đã có những công trình mới đầu tư từ Chương trình MTQG được đưa vào sử dụng

‘Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới’

‘Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới’

Quảng Trị: Hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xây nhà Đại đoàn kết

Quảng Trị: Hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xây nhà Đại đoàn kết

Quảng Trị: Người cán bộ mặt trận luôn tận tụy với công việc

Quảng Trị: Người cán bộ mặt trận luôn tận tụy với công việc

Trao đổi kinh nghiệm hợp tác vận động quần chúng giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet (Lào)

Trao đổi kinh nghiệm hợp tác vận động quần chúng giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet (Lào)

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tại Quảng Trị

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tại Quảng Trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị  thăm, chúc tết các gia đình chính sách tại huyện Vĩnh Linh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, chúc tết các gia đình chính sách tại huyện Vĩnh Linh

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết ở Quảng Trị

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết ở Quảng Trị

Quảng Trị: Hân hoan Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Quảng Trị: Hân hoan Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Quảng Trị: Tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Quảng Trị: Tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Quảng Trị: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng quê hương

Quảng Trị: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng quê hương

Quảng Trị: Sẽ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 4.000 hộ nghèo, người có công

Quảng Trị: Sẽ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 4.000 hộ nghèo, người có công

Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp

Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp