Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dâng hương, dâng hoa viếng Thành cổ Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dâng hương, dâng hoa viếng Thành cổ Quảng Trị

MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên gia đình thương binh, liệt sĩ

MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên gia đình thương binh, liệt sĩ

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Trị huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Trị huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Trị với công tác thương bệnh binh, liệt sỹ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa

Quảng Trị với công tác thương bệnh binh, liệt sỹ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa

Vĩnh Phúc: Gặp mặt Đoàn đại biểu đại diện chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Vĩnh Phúc: Gặp mặt Đoàn đại biểu đại diện chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Quảng Trị: Đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc giải quyết đơn thư

Quảng Trị: Đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc giải quyết đơn thư

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm việc với UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm việc với UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

TP Đông Hà (Quảng Trị): Hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận

TP Đông Hà (Quảng Trị): Hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận

MTTQ tỉnh Quảng Trị thăm Ủy ban Mặt trận Lào XDĐN tỉnh Salavan, Lào

MTTQ tỉnh Quảng Trị thăm Ủy ban Mặt trận Lào XDĐN tỉnh Salavan, Lào

Tích cực triển khai chính sách xã hội vùng miền núi ở Hướng Hóa

Tích cực triển khai chính sách xã hội vùng miền núi ở Hướng Hóa

Quảng Trị: Hội đồng tư vấn tích cực trong nhiều lĩnh vực

Quảng Trị: Hội đồng tư vấn tích cực trong nhiều lĩnh vực

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản