Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Mỗi người uy tín tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Mỗi người uy tín tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Làm rõ giá trị tư tưởng của bài học 'dân là gốc', 'dân là trung tâm'

Làm rõ giá trị tư tưởng của bài học 'dân là gốc', 'dân là trung tâm'

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dâng hương tại Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dâng hương tại Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội