Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm và làm việc với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm và làm việc với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thị sát khu tái định cư sân bay Long Thành

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thị sát khu tái định cư sân bay Long Thành

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đối với hoạt động giám sát xây dựng nông thôn mới

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đối với hoạt động giám sát xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại tỉnh Bến Tre

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại tỉnh Bến Tre

Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội

Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của MTTQ thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của MTTQ thành phố Hà Nội

Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật