Hội nghị trực tuyến tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo Việt Nam

Hội nghị trực tuyến tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo Việt Nam

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

MTTQ Việt Nam 5 thành phố: Đồng bộ, quyết liệt cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ kép

MTTQ Việt Nam 5 thành phố: Đồng bộ, quyết liệt cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ kép

Hoạt động hòa giải góp phần giải quyết kịp thời, tận gốc các mâu thuẫn

Hoạt động hòa giải góp phần giải quyết kịp thời, tận gốc các mâu thuẫn

Không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả

Không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Không để hiện tượng “doanh nghiệp phá sản rồi mới hỗ trợ”

Không để hiện tượng “doanh nghiệp phá sản rồi mới hỗ trợ”

Thủ tướng: Lắng nghe hơi thở cuộc sống, không để ‘cua cậy càng, cá cậy vây’

Thủ tướng: Lắng nghe hơi thở cuộc sống, không để ‘cua cậy càng, cá cậy vây’

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Nêu cao vai trò của Mặt trận trong bảo vệ môi trường

Nêu cao vai trò của Mặt trận trong bảo vệ môi trường

Hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

Hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

Thủ tướng: Đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch

Thủ tướng: Đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch

Huy động toàn dân tham gia thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Huy động toàn dân tham gia thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Bàn với Hà Nội thu hẹp phạm vi cách ly ở phố Trúc Bạch - Hà Nội

Bàn với Hà Nội thu hẹp phạm vi cách ly ở phố Trúc Bạch - Hà Nội

Thông báo: Hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2020

Thông báo: Hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2020