Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo năm 2023

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo năm 2023

Đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn và đảm bảo tiến độ đã đề ra

Đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn và đảm bảo tiến độ đã đề ra

Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Hội đồng Tư vấn về Dân tộc

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Hội đồng Tư vấn về Dân tộc

Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác công tác thi đua khen thưởng năm 2023 Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác công tác thi đua khen thưởng năm 2023 Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc năm 2023

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc năm 2023

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Mọi hoạt động phải gắn với dân, vì lợi ích của nhân dân

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Mọi hoạt động phải gắn với dân, vì lợi ích của nhân dân

Đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bà Trương Thị Mai: Thành công của Ngày hội chính là quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của MTTQ Việt Nam các cấp

Bà Trương Thị Mai: Thành công của Ngày hội chính là quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội nghị Tổng kết 10 năm chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị Tổng kết 10 năm chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Bình