Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc năm 2023

(Mặt trận) - Chiều ngày 11/12, tại tỉnh Điện Biên, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc năm 2023. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

 Chủ trì Hội nghị

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang.

Báo cáo kết quả công tác thi đua của Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc nêu rõ, năm 2023, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiêu biểu, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua triển khai hiệu quả với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp. Trong đó, MTTQ tỉnh Điện Biên đã huy động nhân dân đóng góp 9.537 ngày công, hiến 42.720 m2 đất, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương; MTTQ tỉnh Lào Cai đã chủ trì tổ chức hoạt động dân vận tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà với các hoạt động thiết thực như trao tặng nhà Đại đoàn kết, thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí, đổ đường bề tông nông thôn, tặng học bổng cho học sinh nghèo và hộ nghèo.

 Quang cảnh Hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”,... góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tính đến thời điểm báo cáo đã vận động ủng hộ được số tiền trên 280 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới được 6.690 nhà Đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng, MTTQ các cấp đã chủ trì giám sát được 2.171 cuộc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân như giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng,...

 
 Đại biểu tham dự Hội nghị

Cùng với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội đã được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Cụm phối hợp thực hiện tốt, các nội dung phản biện đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp, hài hòa lợi ích chung, tạo được sự đồng thuận xã hội, với 932 hội nghị được tổ chức.

Năm 2023, hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua được triển khai sôi nổi, hiệu quả. MTTQ các tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định, quy chế khu vực biên giới, không xuất, nhập cảnh trái pháp luật, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Việc tổ chức đoàn ra, đón đoàn vào được thực hiện đảm bảo theo quy định, công tác trao đổi, giao lưu nhân dân hai bên biên giới được đẩy mạnh.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua MTTQ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã công bố kết quả chấm điểm thi đua công tác năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị đã thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2024.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chứng kiến bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy chúc mừng tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tốt vai trò cụm trưởng trong năm 2023 và chúc mừng tỉnh Lào Cai đơn vị đăng cai và nhận nhiệm vụ Cụm trưởng và Cao Bằng làm đơn vị cụm phó năm 2024; đồng thời mong muốn Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sẽ ngày càng đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, bước sang năm 2024, MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua cần tập trung chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Sáng suốt lựa chọn người có trí tuệ, tâm huyết, đủ uy tín tham gia vào Ủy ban, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp. Về tiến độ cần đảm bảo Đại hội Mặt trận cấp xã hoàn thành trong tháng 4, cấp huyện hoàn thành trong tháng 6, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị 

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị Cụm thi đua cần đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức các phong trào, cuộc vận động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản", Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” với những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó cần quan tâm hơn nữa tới công tác giám sát, phản biện xã hội, đây được xác định là trọng tâm, mũi nhọn của công tác Mặt trận trong giai đoạn sắp tới và cũng là mong muốn của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với Mặt trận. MTTQ các tỉnh trong Cụm tiếp tục triển khai quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đầu tư phản biện xã hội đối với dự thảo các văn bản, nghị quyết là thể chế, chính sách của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội.

 
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chứng kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng đề nghị cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chính sách phù hợp, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả, tạo động lực thi đua, chú trọng việc phát hiện mô hình sáng tạo, điển hình để kịp thời biểu dương, tích cực thực hiện các công trình, phần việc cụ thể để lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp năm 2024.

"MTTQ các tỉnh trong Cụm cần tập trung rà soát hoàn thành dứt điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2023, trong đó tập trung phối hợp các cấp, các ngành huy động các nguồn lực quan tâm chăm lo cho các tầng lớp nhân dân đặc biệt là các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân người lao động, đảm bảo mọi gia đình, người dân cùng được vui xuân đón tết đầm ấm bên gia đình, quyết tâm không để ai thiếu ăn, thiếu mặc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.