Đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn và đảm bảo tiến độ đã đề ra

(Mặt trận) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan năm 2024. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Quang cảnh Hội nghị 

Cùng dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các ban, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trong Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2023. Các nội dung công tác đã được thực hiện bài bản, huy động được sự đóng góp nhiệt tình, hiệu quả của các Hội đồng Tư vấn, chuyên gia, nhà khoa học có uy tín và các tổ chức thành viên. Nhiều nội dung công việc của các năm công tác trước đã được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chỉ đạo rà soát, phát hiện những vướng mắc, bất cập, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành cơ chế, chính sách đối với vị trí, vai trò, cơ cấu, tổ chức, bộ máy hoạt động của MTTQ Việt Nam nói chung, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nói riêng, tạo dấu ấn quan trọng như: Đảng đoàn MTTQ Việt Nam được nâng cấp trực thuộc Bộ Chính trị (tại Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương); lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đồng thời một số nhiệm vụ chính trị quan trọng, mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra được triển khai khẩn trương, bài bản, hiệu quả, sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị 

Trong năm qua, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đổi mới về lề lối, phương thức tổ chức thực hiện. Nhiều nội dung công tác đã được triển khai có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả như: tổ chức lấy ý kiến toàn hệ thống MTTQ Việt Nam, ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức 3 Hội nghị lấy ý kiến về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX… Tinh thần đoàn kết, chia sẻ, nêu cao gương mẫu về văn minh công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tiếp tục được phát huy.

Có được những kết quả nổi bật nêu trên là nhờ vào sự sát sao, gương mẫu, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực, Thủ trưởng cơ quan; sự phân công rõ ban, đơn vị, rõ người, rõ việc, rõ vai trò, rõ trách nhiệm và tiến độ; duy trì nghiêm túc, chất lượng các cuộc họp Ban Thường trực với các ban, đơn vị để nắm tình hình công việc và kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc; trực tiếp xử lý, tháo gỡ, tạo điều kiện về nguồn lực và các cơ chế thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ; chú trọng rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng ban, đơn vị theo kế hoạch và các thông báo kết luận; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về cơ bản tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, nỗ lực học tập nâng cao trình độ; khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Cờ thi đua cho tập thể Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo, Ban Phong trào và Văn phòng Cơ quan vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2023 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến biểu dương những kết quả đạt được của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm qua; đồng thời ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, góp phần vào thành công chung của MTTQ Việt Nam năm 2023.

Đồng tình, nhất trí với báo cáo kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu, tham mưu giúp việc để Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo tiến độ, chất lượng từng bước được nâng lên.

Điểm lại 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành các danh mục nhiệm vụ đưa ra trong năm 2023 theo các nhóm lĩnh vực công tác như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; công tác tuyên truyền; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; công tác tổ chức cán bộ...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cả hệ thống Mặt trận nói chung và Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói riêng tập trung cao độ để về đích trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho rằng, năm 2024 Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ triển khai quyết liệt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bám sát Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2024, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các ban, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan cần chủ động tham mưu và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên. Nhất là việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Cùng với đó cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị cần tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp hóa. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác Mặt trận. Thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Thường trực đối với các ban, đơn vị; kịp thời nắm bắt, báo cáo, đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ đã giao.

 Chủ trì Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và tâm huyết hơn trong triển khai nhiệm vụ để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ theo đúng quy chế, quy định đã đề ra; đồng thời cần tập trung xây dựng môi trường làm việc, văn hóa làm việc thông qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025;…

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 4 cờ thi đua và 4 bằng khen cho tập thể và 23 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đại biểu tham dự Hội nghị 
Đại biểu tham dự Hội nghị  
 
 
 
 
 
Lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị